Ảnh bìa

Phóng sự 45 năm hội người mù Việt Nam

Phóng sự 45 năm hội người mù Việt Nam