Ảnh bìa

Khảo sát về việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng của người khiếm thị

Tiếp tục khảo sát về việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng của người khiếm thị

Tiếp nối các chương trình thúc đẩy bảo đảm quyền của người khuyết tật, Hội Người mù Việt Nam, Chi hội Người mù trực thuộc Trung ương Hội phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thực hiện khảo sát về việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng của người khiếm thị trên cả nước. Từ đó, có những kiến nghị về mặt chính sách đảm bảo quyền của người khiếm thị trong lĩnh vực này. Để có thêm nhiều thông tin và ý kiến thiết thực thì thời gian khảo sát sẽ kéo dài đến hết ngày 31/10/2023.