Ảnh bìa

Quan hệ quốc tế

Diễn đàn “Chữ Braille và công nghệ thông tin nâng cao cơ hội việc làm cho người mù”

Chiều 04/2/2024, Trung ương Hội phối hợp với Hội đồng Quốc gia dành cho người mù Malaysia tổ chức diễn đàn với chủ đề “Chữ Braille và công nghệ thông tin nâng cao cơ hội việc làm cho người mù”.

Học bổng Chính phủ Australia niên khoá 2024 - 2025

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển.

Nhìn lại năm 2023: Những thành công của công tác đối ngoại

Cùng với các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, tuyên truyền văn hoá giáo dục thì đối ngoại cũng là công tác được các cấp Hội từ Trung ương đến các hội cơ sở quan tâm, chú trọng nhằm xã hội hoá việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Năm 2023, với thành công của Hội thảo massage người mù khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và nhiều chương trình hợp tác quốc tế khác đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của công tác đối ngoại trong tổ chức Hội của chúng ta.

Tuyên bố của WBU nhân ngày chữ Braille thế giới năm 2024

Ngày chữ Braille thế giới này, Hiệp hội Người mù thế giới (WBU) kỷ niệm 200 năm phát minh ra chữ nổi,