Ảnh bìa

6 lớp dạy nghề cho đối tượng khó khăn tại Bến Tre

Thực hiện kế hoạch dạy nghề năm 2013, từ ngày 28/6 – 27/9 Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật thuộc Hội Người mù Bến Tre mở 6 lớp dạy nghề bao gồm: dệt thảm, bó chổi, đan giỏ xách, may giỏ xách cho 126 học viên là đối tượng người khuyết tật, hộ nghèo, diện chính sách tại địa phương.

Tổng kinh phí thực hiện 194 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 thông qua cơ quan quản lý là Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre phê duyệt. Thời gian đào tạo cho mỗi lớp là 2 tháng.

Dự kiến sau khi các khóa học kết thúc, các đơn vị phối hợp mở lớp là Hội người mù các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Châu Thành sẽ thành lập các tổ làm nghề tại địa phương để giải quyết việc làm cho số học viên sau đào tạo.                                                               

                                       Mỹ Lệ