Ảnh bìa

Tổ chức

Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ IV, khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 03/11/2023, Trung ương Hội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết với 2 văn bản dự thảo gồm: hướng dẫn điều lệ Hội Người mù Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2022-2027 và dự thảo bổ sung, sửa đổi một số điểm của Quyết định số 77/QĐ-HNM về tiêu chuẩn uỷ viên Ban Chấp hành các cấp Hội và một số nội dung khác.

Đại hội đại biểu Hội Người mù thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Người mù thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức vào hai ngày 28 và 29/8/2023.

Hội Người mù huyện Thạch An và Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng tổ chức đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Người mù tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2023-2028, Huyện hội Thạch An và Quảng Hòa đã tổ chức đại hội lần thứ V.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam, nhiệm kỳ III (2023-2028)

Với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Trí tuệ – Sáng tạo – phát triển”, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam, nhiệm kỳ III (2023-2028) đã được tổ chức vào hai ngày 28,29/9/2023 tại thủ đô Hà Nội.

Tỉnh hội Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện hai chương trình

Tỉnh hội Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện hai chương trình vào sáng ngày 28/7/2023.

Tỉnh hội Quảng Bình tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện hai chương trình

Sáng 4/8/2023, Tỉnh hội Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm triển khai thực hiện 2 chương trình.

Đại hội đại biểu lần thứ III Hội Người mù tỉnh Cà Mau

Ngày 21/7/2023, Hội Người mù tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kì 2023 – 2028.

Đại hội đại biểu lần thứ V Hội Người mù tỉnh Đắk Lắk

Trong 2 ngày 20, 21/7/2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh hội Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kì 2023 – 2028.

Trung ương Hội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng” và Chương trình hành động “Việc làm, giảm nghèo bền vững”.

Ngày 10/8/2023, Hội Người mù Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng” và Chương trình hành động “Việc làm, giảm nghèo bền vững”.