Ảnh bìa

Tổ chức

Ban Công tác hội viên trẻ thuộc Tỉnh hội Bắc Ninh nhìn lại hoạt động năm 2022

Sáng 05/12/2022, tại Trung tâm Đào tạo - PHCN - Hướng nghiệp và Giải quyết việc làm cho người mù tỉnh Bắc Ninh, Ban Công tác hội viên trẻ thuộc Tỉnh hội Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tỉnh hội Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 được Tỉnh hội Nghệ An tổ chức vào ngày 23/12/2022.

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động hội năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Sáng 23/12/2022, tại hội trường Trung tâm Dạy chữ, Dạy nghề cho người mù trực thuộc Tỉnh hội, Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động hội năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội Người mù tỉnh Cao Bằng tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 26/12/2023, Hội Người mù tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đại hội đại biểu Hội người mù tỉnh Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Trong hai ngày 28, 29/11/2022, tại nhà văn hóa lao động tỉnh, Hội Người mù tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ chủ chốt cho các cấp Hội trong giai đoạn mới

Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho người mù là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương hội có chức năng, nhiệm vụ là đào tạo và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho toàn bộ hệ thống hội trong cả nước, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của các cấp Hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng 13/12/2022, Trung ương Hội đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027

Trong hai ngày 21, 22/11/2022, Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027.