Ảnh bìa

Học bổng “Chắp cánh ước mơ” RMIT Việt Nam 2024

Với mong muốn tạo cơ hội cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp tục các bậc học cao hơn, hàng năm, Trường Đại học RMIT ưu tiên dành chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho người khuyết tật.

Năm 2024, Trường RMIT Việt Nam sẽ có 2 suất học bổng toàn phần cho người khuyết tật, với 100% học phí chương trình tiếng Anh, chương trình đại học và các phụ cấp khác.

 

Ảnh: Nghiêm Vũ Thu Loan, một trong những sinh viên khiếm thị được nhận học bổng Chắp cánh ước mơ.

Từ nhiều năm nay, mỗi năm đều có 01 sinh viên khiếm thị may mắn được nhận học bổng này. Học bổng “Chắp cánh ước mơ” đã giúp các em có cơ hội được học bậc đại học ở một môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam. Các ứng viên có thể chọn học chương trình cử nhân ở các cơ sở của trường tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh với nhiều ngành học khác nhau như Quản trị nguồn nhân lực, Truyền thông chuyên nghiệp, Ngôn ngữ, Tâm lí học, Công nghệ thông tin và nhiều ngành học khác.

Các ứng viên nộp hồ sơ nộp trực tuyến đến Trường RMIT trước 17h00 ngày 05/7/2024. Để tìm hiểu về điều kiện, các tiêu chí xét học bổng, các hồ sơ  cần chuẩn bị và các bước nộp hồ sơ, ứng viên vui lòng xem thông tin chi tiết được đăng trên trang website của Trường RMIT Việt Nam tại địa chỉ: https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-rmit/hoc-bong/hoc-bong-dai-hoc-cho-sinh-vien-tuong-lai/opportunity-scholarship/hoc-bong-chap-canh-uoc-mo

Quy trình xét hồ sơ học bổng rất cạnh tranh vì số lượng học bổng hạn chế so với số lượng hồ sơ nộp. Do vậy, không phải bất cứ ứng viên đủ điều kiện nộp học bổng nào cũng sẽ nhận được học bổng. Nếu ứng viên có câu hỏi về chương trình học bổng tại Trường RMIT Việt Nam, vui lòng liên hệ bộ phận học bổng qua email scholarships@rmit.edu.vn

 

                                                                                      Hồng Hải