Ảnh bìa

Hội vui tiến bước

Hội vui đi dưới ánh dương

Người mù qua cảnh đêm trường tối tăm

Tâm hồn sáng tựa trăng rằm

Gia đình hạnh phúc trăm năm xây đời

Đẹp như muôn đóa hoa tươi

Đậm đà hương sắc sáng ngời tình ta

Bên nhau hát khúc tình ca

Hội là mái ấm chan hòa niềm vui

Anh em chia ngọt sẻ bùi

Phát triển kinh tế đẩy lùi khó khăn

Thực hiện lời Bác khuyên răn

“Tàn nhưng không phế”, làm chăm, kiệm cần

Chí công, liêm chính, vì dân

Trái tim rực sáng mùa xuân thắm tình

Đảng trao ánh sáng bình minh

Hội luôn đổi mới chương trình, thành công

Hội viên chung sức một lòng

Góp công xây dựng non sông đẹp giàu .

Nguyễn Văn Úy