Ảnh bìa

Nửa thế kỷ đồng hành cùng người mù dựng xây cuộc đời mới