Ảnh bìa

Hội Người mù Việt Nam: Luồng gió mới trong phong trào hoạt động