Ảnh bìa

Công văn số 105 về việc Phân bổ Đại biểu đi dự Đại hội X.

HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 105/HNM -TCHC

V/v “Phân bổ Đại biểu đi dự Đại hội

Hội người mù Việt Nam, khóa X”

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi: Các Tỉnh, Thành hội

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Trung ương Hội Người mù Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 vào tháng 12 năm 2022, tại Thành phố Hà Nội.

        Để các Tỉnh, Thành hội có cơ sở lập kế hoạch xin kinh phí, phương tiện, trang phục dự Đại hội, Trung ương Hội phân bổ số lượng Đại biểu cho các đơn vị.

        Tiêu chuẩn Đại biểu đi dự Đại hội:

        1. Là những cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động Hội trong nhiệm kỳ IX. Có thành tích trong hoạt động Hội, có khả năng ghi chép bằng chữ Braille.

        2. Có tư cách, đạo đức tốt, được hội viên và chính quyền địa phương tín nhiệm.

        3. Có trình độ, năng lực đại diện cho hội viên tham gia đóng góp trong Đại hội và tiếp thu Nghị quyết của Đại hội về phổ biến, triển khai thực hiện trong phạm vi trách nhiệm của mình.

        Khi bầu Đại biểu đi dự Đại hội, các Tỉnh, Thành hội coi trọng tiêu chuẩn, chú ý cơ cấu, đoàn Đại biểu đầy đủ các thành phần: cán bộ, hội viên, nam, nữ, người cao tuổi, người trẻ tuổi.

        Với cán bộ sáng không phải bầu, do Ban Thường vụ Tỉnh, Thành hội cử theo số lượng đã được Trung ương Hội phân bổ.

        Danh sách đoàn Đại biểu và cán bộ sáng kê theo mẫu M2a, M2b (có danh sách phân bổ Đại biểu kèm theo).

Đề nghị các Tỉnh, Thành hội nghiên cứu, triển khai tốt nội dung trên. Danh sách bầu ại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Hội Người mù Việt Nam gửi về Trung ương Hội trước ngày 15/8/2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;

- Trung tâm ĐTCB;

- Lưu: TC-HC, VT.                                                                                                               

                                                                                                              

 

                                                                                        

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Phạm Viết Thu

DANH SÁCH PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU

(Kèm theo CV số: 105/HNM-TCHC ngày 27 tháng 4 năm2022)

 

TT

Đơn vị

Đại Hội X

Đương nhiên

Bầu

CB Sáng

Tổng

Ghi chú

1

Hà Giang

1

1

1

3

 

2

Cao Bằng

1

2

1

4

 

3

Lạng Sơn

1

1

1

3

 

4

Yên Bái

1

1

1

3

 

5

Thái Nguyên

1

3

1

5

 

6

Bắc Kạn

1

1

1

3

 

7

Phú Thọ

1

3

1

5

 

8

Bắc Giang

1

5

2

8

 

9

Hòa Bình

1

2

1

4

 

10

Sơn La

1

2

1

4

 

11

Hà Nội

2

23

9

34

 

12

Hải Phòng

1

9

4

14

 

13

Quảng Ninh

1

5

2

8

 

14

Hải Dương

1

8

3

12

 

15

Hưng Yên

1

5

2

8

 

16

Vĩnh Phúc

1

6

2

9

 

17

Bắc Ninh

1

5

2

8

 

18

Hà Nam

1

4

2

7

 

19

Nam Định

1

7

3

11

 

20

Ninh Bình

1

6

3

10

 

21

Thái Bình

1

8

3

12

 

22

Thanh Hoá

1

12

5

18

 

23

Nghệ An

1

9

4

14

 

24

Hà Tĩnh

1

9

4

14

 

25

Quảng Bình

1

4

2

7

 

26

Quảng Trị

1

7

3

11

 

27

Thừa Thiên Huế

1

7

3

11

 

28

TP Đà Nẵng

1

7

3

11

 

29

Quảng Nam

1

6

3

10

 

30

Quảng Ngãi

1

4

3

8

 

31

Bình Định

1

2

1

4

 

32

Phú Yên

1

3

2

6

 

33

Khánh Hoà

1

3

2

6

 

34

Ninh Thuận

1

1

1

3

 

35

Bình Thuận

1

4

3

8

 

36

Đắk Lắk

1

2

1

4

 

37

Đắk Nông

1

2

1

4

 

38

Gia Lai

1

2

1

4

 

39

Lâm Đồng

1

2

1

4

 

40

TP Hồ Chí Minh

1

9

6

16

 

41

Đồng Nai

1

5

3

9

 

42

Bình Dương

1

3

2

6

 

43

Bình Phước

1

4

3

8

 

44

Tây Ninh

1

2

2

5

 

45

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

3

3

7

 

46

Long An

1

3

2

6

 

47

Tiền Giang

1

4

3

8

 

48

Bến Tre

1

4

3

8

 

49

Vĩnh Long

1

1

1

3

 

50

Cần Thơ

1

4

2

7

 

51

Hậu Giang

1

2

2

5

 

52

Sóc Trăng

1

2

1

4

 

53

An Giang

1

1

1

3

 

54

Đồng Tháp

1

3

2

6

 

55

Kiên Giang

1

1

1

3

 

56

Bạc Liêu

1

1

1

3

 

57

Cà Mau

1

1

1

3

 

58

Trà Vinh

1

0

0

1

 

59

Chi Hội Trực Thuộc TW

4

9

6

19

 

Tổng

63

255

134

452

 

 

                                                             BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI