Ảnh bìa

Xuân kháng chiến

Xuân về lại nhớ tết năm xưa

Pháo nổ râm ran đón giao thừa

Cả nước hân hoan mừng năm mới

Chúc tết trên đài Bác đọc thơ

Nam Bắc hai miền cùng thi đua

Đoàn kết bên nhau quyết diệt thù

Gìn giữ non sông dành độc lập

Mỹ cút ngụy nhào chúng phải thua

Mùa xuân kháng chiến nở muôn hoa

Xuân đến khắp nơi tới mọi nhà

Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới

Tiến lên toàn thắng ắt về ta

Phạm Đức Phần